Разгледайте презентацията

ПРОЕКТ: „Геният Асен Пейков“

ИЗГОТВИЛ: Симона Станкова

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по Изобразително изкуство и представя един от най – великите български скулптори. Систематизиране, обобщаване на събраната информация и изготвяне на презентация.