ПРОЕКТ: „Бенджамин Франклин“

ИЗГОТВИЛ: Стефан Георгиев

РЪКОВОДИТЕЛ: Мариана Маринова

УЧАСТНИЦИ : ученици от 9 г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът представя живота и открития на Бенджамин Франклин.

Умения за представяне на информация, свързана с учебния материал по Физика и астрономия от IX клас. Допълнителна задача: Всички ученици получават задача от ръководителя на проекта да опишат своята представа за един ден без електричество.