ПРОЕКТ: космическата българска храна

ИЗГОТВИЛИ: Спас Спасов, Павел Йонков

РЪКОВОДИТЕЛ: Петя Дзанева

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX  г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по Химия и опазване на околната страна и представя произвеждащата се в България космическа храна. Как се е трансформирала храната в космоса през годините? Пред какви предизвикателства за транспортиране, съхранение, приготвяне и изхвърляне на храна извън борда са се изправяли космонавтите? Здравословното хранене срещу негативните ефекти от дългия престой в космоса.  Умения за събиране на информация, обработка, интерпретация, презентация; прилагане на знанията за природните продукти за опазване на човешкото здраве.