ПРОЕКТ: „Математици предприемачи“

ИЗГОТВИЛ: Николай Ненов

РЪКОВОДИТЕЛ: Паулина Близнакова

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по Математика и представя математици от различни епохи и техния принос към науката. Обвързване на събраната информация с учебния материал по предмета математика, изучаван в 9 клас.