ПРОЕКТ: „Българско възраждане“

ИЗГОТВИЛ: Цветелина

РЪКОВОДИТЕЛ: Милена Николова

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по ИТ и представя накратко емблематични фигури от българското възраждане. При изработването му се