,,КиберСкаутите“ от VI а клас сформираха специален отряд, наречен Кибер отряд ,,Христо Проданов“, за участие в ,,Състезание КиберСкаут“.

Съгласно регламента, на учениците бяха възложени мисии, които те изпълниха с ентусиазъм, креативност и точност.

Отрядът положи изключително много труд за осъществяването им, особено на ,,Мисия – 5″ и ,,Мисия – 6″ в състезанието. Те бяха професионално изпълнени и заснети.

При първата мисия КиберСкаутите трябваше да изработят свой герб и изберат име на екипа – Кибер отряд ,,Христо Проданов“.

При втората, те защитиха своите профили в ,,Социалните мрежи“ и най-опасната от тях ,,Facebook“, чрез настройките им.

При третата мисия, профилите на техните съученици и родители бяха също защитени в ,,Социалните мрежи“. Беше проведен специален урок, в който засегнатите теми бяха: играта ,,Син кит“, фалшивите новини, вируси, антивирусни програми, онлайн тормоз, ,,Социалните мрежи“ и много други.

При четвъртата, те направиха информационен видеоклип, относно работата с уебсайта ,,SafeNet.bg“ и ,,SafeNet Мобайл“ с висококачествена обработка на звука и видео.

При петата мисия  трябваше да се изготви доклад, включващ  таблици и диаграми, на база прецизен анализ на отговорите на техни съученици от всички възрасти! Въпросите бяха свързани със ,,Социалните мрежи“, ,,Онлайн Тормоз“ и др.

В допълнение към тази мисия КиберСкаутите заснеха интервю със свои съученици по гореупоменатите теми, снимани професионално от няколко ъгъла, с микрофони, проектори, като помощни средства, дисплей с презентация, включваща въпроси и всички отговори. Необходима беше прецизна и качествена обработка на видеоклиповете, интервюиращ, Excel екип, декларатор и оператор.

Обработка, организация на ,,Мисиите“ и на екипите, презентация, подбор и подготовка на групите и др. – Иван Стефанов

Интервюиращ – Ивиана Маринова

Оператори – Кристиан Иванов, Мартина Шушнева

Excel екип – Мария Лилова, Мария – Луиза Христова

Декларатор – Мартина Шушнева, Мишел Маркова

 

При шестата мисия учениците участваха в събитие, включващо обучение по киберсигурност и последвал тест на наученото чрез изготвена от отряда онлайн игра и множество други ролеви игри.

За фон послужи презентация и „Аutocue” на друг дисплей. Мисията беше заснета професионално с необходимите технически средства, подобни на тези от „Мисия-5“.

Обработка, организация на ,,Мисия-6″ и на екипите, презентация, „Аutocue”, онлайн игра, ролеви игри, подбор и подготовка на събитието – Иван Стефанов

Водещи – Ивиана Маринова, Мария Лилова

Оператори – Йоан Панов, Мария – Луиза Христова, Мартина Шушнева

 

КиберСкаутите благодарят на ръководството на училището, всички ученици, учители и родители, които активно се включиха при подготовката, реализацията и участието в множеството инициативи на Кибер отряд ,,Христо Проданов“!

Считаме, че целта на отряда е постигната и информираността на учениците, учителите и родителите по темата: ,,Киберсигурност в СУ „Христо Проданов“, премина на много по-високо ниво!

 

Иван Стефанов, Николина Данова

Литератор: Диана Краева