Казват, че по Коледа стават чудеса. В навечерието на светлите празници моето малко чудо се реализира. Oбновеният кабинет по история вече е факт, а не само мечта.

За да се осъществи тази идея, аз – учителят по история и цивилизации,получих нужната подкрепа от приятели в лицето на: г-н Николай Михайлов, г-нДимитър Димитров, г-н Теодор Шойлеков, сем. Елена и Карамфил Гаджеви, сем. Mаргарита и Ганчо Караджови.

За мен беше изключително важно да срещна подкрепата на родителите от Vб клас, които отделиха време и безценен труд да боядисат стаята.

Благодаря на г-н Джаков, г-н Ангелов, г-н Стоянов и г-н Боюклиев.

Свои ценни съвети дадоха г-жа Дора Чаушева – директор на Национален музей „Васил Левски“ и г-жа Ася Николова – директор на Национален музей „Христо Ботев“.

Часът по история започва със стихотворението на Георги Джагаров „България“ – на всеки чин има по един ред от това стихотворение. Обновени са портретите на видни български исторически личности. Направен е кът, носещ името „Патриотичното сърце на България“, обединяващ ликовете на Левски, Ботев и Вазов /Карлово, Калофер и Сопот/. В историята трябва да има приемственост, затова картината, нарисувана през 2001 година от ученици, беше реставрирана от художника Димитър Бакърджиев. В кабинета са знамената на Република България и Карлово – поставката е подарък от г-н Атанас Димитров, начален учител от СУ „Христо Проданов“. На основното табло учениците могат да се запознаят с държавните символи на Република България, да четат текста на химна на Карлово, да си припомнят мислите за живота на мъдреците от древността, които и до днес не са изгубили своята сила.
Тук е и информацията за съкровищата на България. Българските земи крият в недрата си безброй съкровища. Културно-историческото наследство на българите ги откроява достатъчно ярко. Историята прави българите разпознаваеми, защото ги е запаметила така, че никой друг да не прилича на тях. Както всеки човек притежава самоличност, така всяка нация трябва да съхрани своята идентичност. Ненапразно над това табло е надписът „Съхрани българското, бъди българин!“.
От дванадесетокласниците – випуск 2017-2018, ми остана мил спомен: клетвата на XIIб клас, която сега е в кабинета по история. В него има още едно специално място – таблото „Старинно Карлово“. Радвам се, че виждам учениците да стоят пред него и да четат.

Приятно бях изненадана от един специален подарък – портрет на Иван Вазов, дарен от художника Стефан Йорданов, както и две нови исторически карти по новата програма за 5-ти клас, дарени от г-жа Веска Ненчева.

Някои може би ще се учудят от надписа над дъската – „В ЕДИНЕНИЕТО Е СИЛАТА!“. Девизът „Съединението прави силата“ датира от XIX век и е роден на фона на други исторически събития, а днес – в XXI век, сякаш вече не отговаря на съвременните изисквания на българското общество и държава и май е време да се замени с „В ЕДИНЕНИЕТО Е СИЛАТА!“.
Знамената, предметите, надписите, картините и таблата в нашия кабинет губят своята сила, ако ги няма хората в него – учениците и учителят. Този кабинет по история и цивилизации е именно за тях – учениците от СУ „Христо Проданов“!

Нели Славова