Кабинетът по география и икономика, в който работи г-жа Писачева, продължава да се обновява. Той вече разполага и с географска библиотека, благодарение на рафтовете, дарени от г-н Лъчезар Бакърджиев – председател на училищното настоятелство. Изказваме благодарност за новата придобивка, която ще е в помощ на учениците в учебните часове.