Учениците от X а клас, профил  „Технологичен“  през тази учебна година участват в проект  „Нашите пари“  с ръководител Мария Петрова. Той е по инициатива и с финансовата подкрепа на „VIZA“ България и на българските банки. Целта на проекта е да подпомогне обучението по финансова грамотност на учениците и да се изградят умения за управление на лични финанси. На 17.12. 2018 г. се проведе последното занятие за тази календарна година. След срещата с банков служител и дискусия за начините на разплащане в XXI век,  учениците изработиха и плакати на тема „Дебитни и кредитни карти“.