На 21.12.2018 г. в училището ни се проведе спортен празник със следната програма:

10:00 часа – спортни игри за децата от начален курс;

10:00 часа – народна топка – V клас, отг. г-жа Димитрова;

10:30 часа – народна топка – VI клас, отг. г-жа Димитрова;

10:00 часа – волейбол – VII клас, отг. г-жа Танчева;

10:00 – 11:30 часа – волейбол, тенис на маса – VIII клас, отг. г-н Рангелов и г-жа Димитрова;

10:00 – 11:30 часа – волейбол, тенис на маса – VIII – XII клас, отг. г-н Рангелов, г-н Вълев, г-жа Танчева и г-жа Димитрова.