На 13.01.2019 г. гостувах на първото занятие за тази година на детски клуб „Родолюбие“. Основан преди три години. В него участват деца от 5 до 16 години. Клубът е позициониран в село Дъбене и неговата основна цел е познаване на българската история, традиции, обичаи. Клубът прави спектали с историческа тематика, пресъздава народни обичаи и учи патриотични произведения. Ръководител на клуба е госпожа Антоанета Тенева. Не бях изненадана, когато разбрах, че повечето от членовете на клуба са ученици в нашето училище. От 1998 г. в СУ „Христо Проданов“ до днес работи и твори клуб „Краезнание“. През тези 21 години бяха проведени десетки патриотични инициативи, открити уроци, уроци по родолюбие, издаване на вестник „Краезнание“, създаването на три книги и два иновативни продукта. С голяма радост приех предложението на госпожа Тенева за съвместна работа през 2019 година. Началото е поставено, очаквайте съвместни патриотични инициативи от двата клуба.

Янка Минева