Учениците от хуманитарната паралелка – 9 г. клас проведоха един необичаен урок! На 12.02.2019 г. заедно с г – жа Минева присъстваха на представянето на книгата „Карлово късчета история“. Изданието е фототипно и съдържа четири книги на Никола Славчев, излезли от печат между 1934 и 1949 година. Те са със заглавия: „Теофан Райнов като революционер и възрожденец“; „Брайко х. Генов като народен будител“; „Храмът „Св. Николай“ в град Карлово“; „Родното място на Христо Ботев“ , както и други ценни статии, факсимилета от писма, снимки на Карлово. В зала „Караиванов“ гост беше Светла Славчева, която издава книгата на своя дядо – Никола Славчев – краевед, историк, изследовател на Карлово и карловския край, първият уредник на музея на Васил Левски. Книгата бе представена от госпожа София Бановска. Г – жа Дора Чаушева говори за живота на Никола Славчев, заместник кмета господин Минев за паметта и възкресяването на миналото.