Доцент д-р Пламен Славов, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, проведе урок по история в VI а и VI б клас в СУ „Христо Проданов”.