Учениците от II б клас работиха под мотото „Не на тормоза в училище“ с голям интерес и съпричастност! След беседа и дискусия по темата всички единодушно достигнаха до извода: Прави това на другите, което искаш и те да правят на теб! Бъди добър и ще получиш добро! В този ден на съпричастност си обещаха всекидневно да бъдат добри един с друг!