Паисий и неговата „История славяноболгарская“

На 14.03.2019г. г-жа Зидарова,библиотекар, и г-жа Дановска,учител по БЕЛ, ангажирани с идеята за приобщаване на интернет поколението към ценностите на българската история и култура, проведоха съвместен урок по литература с IX „г“ клас- профил „Хуманитарни науки“. Г-жа Зидарова показа презентация за Паисий – вестителя на националното ни Възраждане и за силата на словото. Цветан, Симона и Радина представиха одата „Паисий“ на Вазов, а Ралица прочете своето есе за безсмъртните личности, които променят историята и градят бъдеще. Учениците бяха силно заинтригувани от възможността да се превъплътят в книжовници, преписвайки оригиналния текст на „Историята“ с перо.