Второкласниците се запознаха с видовете музеи и с професията на екскурзовода! Разбраха какво означава експонат и експозиционна зала! Решаваха ребуси и споделяха мнения за това, как да се държим възпитано при посещението ни в музей! За домашна работа имат за задача да напишат правила, които да спазват при посещение в музей! Благодарим на екскурзовода г-жа Пламена Москова за прекрасния урок!