Учениците получиха сертификатите си за участието си в състезанието по английски език на Longman competition.