На 15.03.2019 г. беше проведен урок на тема „Килийните училища в България“ с учениците от IVа и IVб клас. Мероприятието беше организирано от библиотекаря на училището ни г-жа Зидарова.