За учениците от Vб клас, с класен ръководител г-жа Славова, беше организирана учебна екскурзия до гр. София. Там те посетиха музей „Музейко“ и парк „Врана“. Учениците участваха в игрите, които „Музейко“ им организира. Така по време на тези игри видяха дъното на океана, предизвикаха земетресение и искренно се забавляваха. В парк „Врана“ петокласниците разгледаха растителни видове от цял свят. Довиждане София! Чакат ни нови изненади!