Съгласно „Плана за съвместна дейност между 61 –ва механизирана бригада и клуб „Приятели на армията““ на 20.03.2019 г. на УЦ „Анево“ се проведе занятиуе по огнева подготовка със стрелково оръжие на тема: „Изпълнение на подготвителни упражнения в условието на 2 – ро упражнение от учебните стрелби с АК, ПК и ОПМ по появяващи се и движещи се цели. Материална част на стрелковото оръжие. Мерки за безопасност“, занятие по изучаване на основните дейности за оцеляване в екстермни условия и занятие по военна топография.