В седмицата на парите II б клас се запознаха с интересни факти свързани с възникването и развитието им. Божидара Бодурова подготви и представи презентация за историята на парите. Учениците изработиха магически портфейли, работиха с интерес и се справиха отлично под ръководството на г-жа Дафова – преподавател по Технологии и предприемачество.