В седмицата на парите учениците от IX г клас проведоха своята втора проектна седмица. Всеки един от тях изработи и представи самостоятелен проект на тема „Паспорт на предприемач – най – богатите жени в света за 2018 г.“. В проектната седмица този път се включиха и ученици от IX а и XI б клас, които представиха най – богатите жени в историята. Проектите са подредени в изложба в нашето училище.