По повод международния ден ,,Часът на Земята“, учениците от VIа клас, организираха и реализираха рецитал посветен на опазването и защитаването на планетата Земя, околната и природната среда.

Бяха съпричастни и състрадателни към флората и фауната, която ще изгубим при замърсяването на околната и природна среда. Те представиха, колко е лесно да посадим дърво или растение за благоприятна среда за живот, така всички заедно ще отправим призив за по-устойчиво бъдеще!

Повече за мероприярието може да прочетете – тук