На 29.03.2019 г., г-жа Денева и ученици от IХ и Х клас при СУ„ Хр. Проданов“ съвместно с Районен съд – Карлово проведоха открит урок на тема „Справедливостта под покрива на ТЕМИДА“.

Учениците Венцислава Писачева, Анелия Бангеева и Станислав Станчев прочетоха своите есета на тема: „Що е справедливост?“ , „Какво ни пречи да бъдем справедливи?“ и „ Как в съдебния процес можем да защитим справедливостта?“

В ролята на учител влезе съдия Дарина Попова, която помогна на децата да се вживеят в  ролята на магистрати и да проведат съдебен процес. Те облякоха тоги, задаваха въпроси на „подсъдимия“ и накрая произнесоха „присъда“.

Експерт от РУ на МВР – Карлово показа как се снемат дактилоскопски следи и как се извършва процесуално следствено действие – разпознаване. Служителите от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица, помощните средства и оръжия, които се използват.

Събитието бе заснето от Джулия Тодорова и Величка Люртова.

Всички получиха грамоти за участие и по една конституция на РБ.