В седмицата на парите във II а клас се проведе урок на тема „Парите – как да ги използваме и да спестяваме“. Урокът беше подготвен от Лидия Николова и изнесен от Екатерина Божилова, родители на ученици от класа. Децата даваха оригинални отговори на зададените въпроси по темата. Под форма на игри те бяха поставени в различни ситуации. Малките ученици сами трябваше да вземат решения кога и за какво е необходимо да се похарчат пари. Те получиха полезни съвети как да бъдат пестеливи.