На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност.

Търновската конституция е една от най-демократичните за времето си. Тя е вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа и Просвещението. По повод 140 години от създаването на Търновската конституция, във фоайето на училището бе организирана изложба от г – жа Минева и учениците от IX г клас и бе представена презентация, посветена на годишнината.