След Освобождението най – важна задача на младата българска държава е да бъде изработен нейния основен закон. На 16.04.1979 година Конституцията, останала в историята като“Търновска“- е приета. „Нашето събрание – заявява екзарх Антим I, председател на Учредителното събрание – беше кораб, изложен на бури: слава Богу, този кораб достигна пристанището. Направихме Закон от Народа – за Народа!“ На 16.04.2019 година учениците от VII  а и VII б клас отбелязаха 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция с тържествен урок проведен от техния учител по история и цивилизации г-жа Нели Славова.