На 20.04.2019 г. в София се проведе шестата Конференция на Longman Pearson. На нея присъства  г- жа Паулина Стефанова.