На 17 и 22 април в методичния кабинет, г-жа Коклева и г-жа Зидарова – библиотекар, проведоха урок с презентация пред IX б и IX в клас, посветен на Паисий Хилендарски.