В международния ден на книгата, учениците от втори клас имаха пътуване сред интерактивни исторически книги.