На 24.04.2019 г. се проведе вторият от поредицата уроци за превенция на насилието в училище в иновативните I a и I б клас. Малчуганите си припомниха основните правила за добри обноски и разказаха за добрите постъпки, които са наблюдавали или извършвали. По тяхна инициатива и с помощта на г-жа Цонева и г-жа Николова те изработиха мини табла за всяка класна стая (I-IV клас), на които са записани най-важните златни правила за добри обноски. Написаха правила на класа и обещаха да ги спазват. За да не забравят своето обещание, с помощта на учителките си, изработиха проекти с тези правила, които поставиха в класните си стаи.