От 3 до 5 най 2019 г. Валерия Андреева и Паулина Стефанова взеха участие в 28-та конференция на учителите по английски език „БАПА“. Конференцията се проведе в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив и мина под мотото – Да променим света като започнем от класната стая, да стигнем до учениците.