На 9 май 2019 година  клуб ,,Посланици на европейската култура“ с ръководител  г-жа Мариана Георгиева отбеляза Деня на Европа с викторина. Ученици от VIII, X и XI клас показаха познанията си за български и европейски забележителности, както и за настоящите и бъдещи столици на културата в Европа. Присъстващите можаха да видят презентации, свързани с духовното наследство на България – обичая кукерство и за настоящите европейски столици на културата Пловдив и Матера. Най-интерес-но беше, че в оспорваната борба за първо място журито с председател г-жа Янка Минева се затрудни много. Присъдените отличия и за трите отбора връчи директорът на СУ ,, Христо Проданов “ г-жа Мариана Маринова.