На 1 и 2 юни 2019 г. в гр. Сопот се проведе Втората национална научна конференция „Детето, децата, детството“, организирана от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот. И тази година Росица Иванова участва в конференцията със своя разработка, този път по тема „Детските самоубийства“. Важността на проблема произтича от нарастващия брой самоубийства и опити за самоубийства при деца и юноши (световна тенденция, неподминала и нашата страна), както и от възрастово-типичната предразположеност на тийнейджърите към рисково поведение. Специфично е и отношението на децата към смъртта, което също обуславя разглеждането на децата, особено във възрастта между 12-17 г., като рискова група от гледна точка на суицидологията. Авторката проучва проблема за самоубийствата още от 1983 г. и има публикации по темата в научни и научно-популярни списания, вестници и книги. Тя е и обучител по проблемите на суицидопревенцията в училищата.

В студията ѝ са разгледани рисковите за суицидното поведение на децата фактори в семейната и училищната среда, както и трудностите при интерпретирането на темите за смъртта и самоубийствата в нашата култура. Обърнато е внимание и на неоснователно подценявания проблем за превенцията на суицидното поведение. Защо почти нищо не се прави по този въпрос, след като суицидолозите отдавна са открили какво трябва да се направи, е въпрос, който сам по себе си е достоен за изследване. Разгледани са основните насоки и стъпки за осъществяването на ефективна суицидопревенция в училищата.