На 13 и 14 юни работите от ДЗИ на зрелостниците ще бъдат достъпни за преглед. Всеки, който желае да разгледа работата си, да заповяда в училище на посочените дати от 9:00 часа до 16:00 часа.