Членовете на клуб „Приятели на армията“ днес получиха своите сертификати за успешно преминат курс по основните военни подготовки и стрелба със стрелковото оръжие на въоръжение в Българската армия. Сертификатите връчи главен сержант на щабен батальон старшина Стойчо Коларов. Дълг, лоялност, всеотдайност това бяха най – важните уроци, които старшина Коларов научи момчетата. благодарни сме му за огромния професионализъм и всеотдайното отношение през всичките години съвместна работа. От свое име като ръководител на клуба мога да кажа: „Благодаря Ви момчета“.

Я. Минева