Учениците от СУ “ Христо Проданов” Анелия Паунова – VI а клас, Виктория Ранкова – VI а клас, Ивелина Шипков – V б , Мелиса Гюрова – V б, Гергана Жекова – V б клас и Иван Стефанов –  VII а клас, участваха в пленер по живопис в Старинно Карлово , който се проведе в къща- музей Райно Попович.