НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА” по

  история и цивилизации – VІ клас

                  география и икономика – VІI клас


           МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ           ОЛИМПИАДИ” по ИТ – 2 групи 


 

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците

в задължителна училищна възраст

      Модул  „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”

   Целодневна организация на учениците от І клас


                   Средищно училище – 2010г.


 „ГРЕХОВДЕН“  – филм на учениците от СОУ “ Христо Проданов“

 Кратък поучителен филм заснет с учениците от СОУ“Христо Проданов“,гр. Карлово.

         Филмът  е посветен на борбата с домашното насилие и е отличен на национален конкурс на БНТ, където е класиран       сред първите 20  от страната.


  Проект „Тоскана Феликс”
      Целта на проекта е да се популяризира чрез разнообразие от дейности област Тоскана и нейното природно, културноисторическо, архитектурно богатство и велики личности, като инвестиция за бъдещото ú развитие.

Прочетете цялата статитя от  тук.

Вижте снимките


Проект на нашия клас за борба с тютюнопушенето 3

“Без никотин, катран и дим” към МЗ и МОМН.

    За трета поредна година, по инициатива на Министерството на здравеопазването ще се проведе Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. В него могат да участват паралелки от I-ви до XII-ти клас.  През тази година конкурсът се провежда с партньорството на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта. В него до сега са участвали 226 паралелки.
Изследванията показват, че в детска възраст уврежданията от тютюнопушенето са многократно по-големи в сравнение с по-късна възраст. Все още тютюнопушенето сред учениците е на тревожно високо равнище. През 2008 г. процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10 г. възраст е 16,3% за разлика от 2002 г., когато е бил 14,2%, а склонните да пропушат момичета-непушачки през 2008 г. са 36,4% за разлика от 2002 г. – 34,3%.
Българските ученици от паралелки и класове ще имат възможността да приключат учебната си година 100% свободни от тютюнев дим и да бъдат наградени за усилията си за по-здравословен и независим живот. Условията за участие в конкурса и формуляр са предоставени на интернет страниците на МЗ, МОМН, МК и МФВС. Учители и ученици могат да получат подкрепа от РИОКОЗ и РИО в страната.