На 12.11.2019 г. от 17:30 часа ще се проведе сбирка на училищното настоятелство.