От 1 до 4 ноември в гр. Хисаря се проведе обучение на ученици от големите общински училища по проект „Идеална толерантна младеж“ на СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“. Чрез игри, филми и драматизации активистите усвояваха принципите на религиозната толерантност и се учеха да разбират посланията на различни религии. Преди обучението бе проведена анкета по темата, а след него обучените активисти се превърнаха в обучители, провеждайки демонстрация на двете игри по темата, подарени на училището ни. Катя Данова (11.в), Радослава Василева и Даниела Михалева показаха игрите на ученици от 11.б клас в часа по философия.

А на 28.11.2019 г. трите момичета заедно с Филиз Палаз и Пламена Стоянова (8.в) и Николай Кирилов (9.в) се включиха във флашмоб, проведен в центъра на град Карлово. Всички мероприятия бяха част от проекта „Идеална толерантна младеж“, целящ да възпитава младите хора в дух на толерантност, мир и разбирателство между различните социални групи. За отбелязване е, че повечето от шестимата ни участници в проекта са и председатели на класовете си и представители в Общоучилищния ученически съвет. Нека ентусиазмът им, с който се включват в градски и училищни дейности със социална насоченост да ги води и занапред!

Росица Иванова, психолог