Училището ни е иновативно и участва в НП „Иновации в действие“ на МОН. Учителите Мария Петрова и Цветанка Златанова заедно с шест ученици от IXа,  Xа и XIа  класове от профил „Предприемачески“ посетихме иновативното СУ „Петко Рачов Славейков“във Видин, което е наш партньор по програмата.  Бяхме топло посрещнати. Наблюдавахме иновативни уроци, разменихме идеи и намерихме много нови приятелства в лицето на колеги и ученици.На срещата присъстваха и учители и ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от гр. Козлодуй.