Училището реализира за трета поредна година националната програма „Иновации в действие“.

Още през 2017 година то се включва в проект на Министерството на образованието за иновативни учебни заведения.

При създаването си през 1985 година училището е по мениджмънт и чужди езици и още тогава работи по иновативен проект на проф.Милко Митрополитски, когато учениците са обучавани от професори и доценти.

По думите на в.и.д. директор Янка Минева преди две години СУ“Христо Проданов“ е продължило тази традиция в две направления: информационни технологии и предприемачество. През 2018 година иновациите са продължени само в профил предприемачески и са надградени с профил хуманитарен. Така са създадени предметни връзки между съвсем различни паралелки- едните, насочени в икономическите дисциплини, а другите в хуманитарното знание.

Повече за постиженията ни в тази насока ще научите от видео материала.