„…Какво сме ний,  Апостоле, без теб?…“

Свобода, справедливост, равноправие са основните ценности, които изповядва Левски. Ценности, които трябва да защитава всяко демократично общество. Ценности, които трябва да бъдат предадени на бъдните поколения.

В деня, в който се прекланяме пред живота, делото и героичната смърт на Васил Левски, учениците от 10 „г“ клас, профил „Хуманитарни науки“, поднесоха цветя пред паметника на нашия велик съгражданин и присъстваха на тържественото поклонение.