Учениците IX в клас изготвиха проекти на английски език “Stepping back in time”. Те съдържат интересна информация за природни феномени, крепости и сгради в България.