Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 16.03.2020 г. училището ще осъществява неприсъствено онлайн обучение по учебните предмети. Класните ръководители ще информират учениците от класа си за начина на провеждане на обучението. За провеждане му ще се следва седмичното разписание с начален час 9,00 часа.

За учениците, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, като се изисква обратна информация от родителя за трудностите, които среща ученикът и се обсъди възможността как да бъдат преодолени. Ще се проследява ежедневно активността на учениците и начина на изпълнение на поставените задачи.

Директорът, заместник директорът и всички учители ще бъдат на разположение за възникнали въпроси от 9:00 до 18:00 часа,  от понеделник до петък . Ще се опитаме да бъдем максимално полезни на учениците. Да докажем, че заедно родители, ученици и учители ще се справим успешно в създалата се ситуация.

Актуална информация ще ви предоставяме своевременно на сайта на училището.