ВАЖНО ЗА КЛАСНИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ X – ТИ КЛАС

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 10 – ти клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление от учениците за явяване на изпит по желание по чужд език и дигитални компетентности 10 – ти клас е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

ЕДИНИЯТ ИЛИ ДВАТА ФАЙЛА СЕ ПОПЪЛВАТ И ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС sou_prodanov@abv.bg от тези ученици, които изявят желание да се явят на някое от двете или на двете НВО. Ще се подпишат, когато се възстанови учебния процес.

Моля, колегите класни да качат горната информация в класните стаи на учениците с горните обяснения и файловете за попълване.

Файловете за попълване свалете – тук