Уважаеми родители, искам да изкажа своята благодарност за екипната работа и вашата коректност при приемането на продуктите по схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Благодаря, че споделихте нашето решение – всяко дете да получи продукти. Вярвам, че това бе най – коректното и справедливо решение и Ви благодаря, че го подкрепихте. Гордея се, че училищната общност на нашето училище всъщност е едно голямо училищно семейство. Позволявам си да благодаря и на учителите от начален етап и главния учител г-жа Христозова. Колеги, без вашето участие, организация и подкрепа бихме били безсилни да се справим. Благодаря Ви!

Янка Минева