Всички зрелостници и квестори на ДЗИ за учебната 2019/2020 да изтеглят и прочетат приложените в публикацията инструктажи.

Инструктаж зрелостник

Инструктаж квестор