Учениците от VI а и VI б клас, под ръководството на г-жа Паулина Стефанова, изготвиха чудесни проекти и презентации на тема: Майски празници.