Професионална паралелка Специалност „Електронна търговия“

Професия „Организатор интернет приложения“

Обща професионална подготовка: Информационни технологии, Икономически дисциплини

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по Математика от НВО и оценките по География и икономика и ИТ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

При подаване на документите е необходимо и медицинско свидетелство за тази паралелка.